آخرین رویدادها
ششمین گردهمایی علمی و هم اندیشی سامانه های اطلاعات مکانی

ششمین گردهمایی علمی و هم اندیشی سامانه های اطلاعات مکانی

با موضوعیت پیشرفت های نوین سامانه های اطلاعات مکانی در امور دفاعی و امنیتی